Vad är VUCA och hur hänger det ihop med HR?

Ett väldigt spännande begreppsområde som blivit populärt i företagsvärlden och som många visat stort intresse för är VUCA.

VUCA är en förkortning för fyra utmaningar som organisationer och människor ställs inför:

  • Volatility – att förhållanden ändras så hastigt att det är svårt att förutse vad som kommer att hända och att göra upp planer
  • Uncertainty – att det är omöjligt att förutse vad som kommer att hända och hur andra kommer att agera
  • Complexity – komplicerade orsakssamband med inslag av okända faktorer
  • Ambiguity – svårighet att utvärdera information, även om den är korrekt: den kan tolkas på flera olika sätt som kan vara oförenliga

Det vill säga rörlighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet. Förkortningen som började användas inom det militära på 1990-talet är ett samlingsbegrepp för att beskriva den föränderliga och mångfacetterade värld som vi lever i, inte minst med tanke på vad digitaliseringen och globaliseringen har fört med sig.

VUCA är ett sätt att adressera vad bolag kan förbereda sig på, eftersom dagens värld ställer andra krav än för bara några år sedan.

Med anledning av bl a nya krav, digitalisering och globaliseringen, är fokus in HR att möjliggöra saker för medarbetare att kunna genomföra sitt arbete på ett smart, kvalitativt och effektivt sätt under dessa omständigheter.

Förmågan att leda dig själv och andra i en komplex och föränderlig värld kommer bli allt mer viktig!

I Harvard Business Review dök VUCA upp med fokus på betydelsen av att utveckla strategier inom HR, rekrytering, ledarskap för att möta dessa utmaningar.

En av de mest framgångsrika strategierna, enligt Claudio Fernández-Aráoz, är lösningen att leta efter potential.

Sedan tidigt 80-tal har vi i rekryteringsprocessen fokuserat på att hitta individer med specifika färdigheter och karaktärsdrag. Detta har förändrats i och med att rollbeskrivningsbegreppet är så mycket mer flytande idag och förändras i takt med världen. Därför är behovet att rekrytera potential istället allt mer viktigare.

I forskningen talar man om 5 komponenter som potential består av:

1. Motivation – den viktigaste faktorn. Drivet att vilja uppnå och prestera för organisationens skull.
2. Nyfikenhet – viljan att lära sig nya saker och vara mottaglig för feedback.
3. Insikt – förmågan att tolka information och anpassa sig till den.
4. Engagemang – förmågan att kunna förmedla en vision.
5. Beslutsamhet – målinriktning och envishet.

Det som gör en person framgångsrik idag, behöver inte nödvändigtvis stämma imorgon om konkurrensen förändras, företagets strategi ändras eller måste leda eller samarbeta med en ny grupp av kollegor.

Så, frågan är inte huruvida dina medarbetare eller ledare har rätt förmågor, utan huruvida de har rätt potential att läras sig nya förmågor.

Företag som ser värdet i att prioritera att bli bra på att hitta, behålla och utveckla kandidaters potential. Och som dessutom, skapar rätt förutsättningar för sina medarbetare med strategier och kontinuerlig kompetensutveckling når större framgång.

Några tips på hur du kan förbereda dig och öka framgången att säkra kompetensen

  • Var förberedd på det oförberedda
  • Reflektera över vad betyder V, U, C, A för dig och din verksamhet?
  • Identifiera nyckelkompetenser
  • Öka flexibilitet och anpassningsförmåga genom strukturer
  • Coacha och utveckla medarbetares förändringsförmåga
  • Rekrytera med fokus på kompetensbaserat och identifiera potential

Vill du också utveckla effektiva strategier för att bland annat arbeta med begreppet VUCA och säkra kompetensen?  

Vi på Sumeto hjälper dig gärna med att utveckla strategier för att uppnå ett hållbart, lönsamt och framgångsrikt arbetssätt och företagande.

Du kanske även gillar

Gränslöst arbete

Att arbeta på distans har nog för många blivit allt från det nya okända till den nya vardagen. Distansarbete har många för- och nackdelar som

Läs mer »

Skapa bättre förutsättningar till framgång

Businessguiden

Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar, målmedvetenhet och engagemang. Här har vi tagit fram en guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Implementeringsguiden

En lyckad implementering av nya arbetssätt, rutiner, system med mera kräver rätt förutsättningar och ett bra implementeringsarbete. Här har vi tagit fram en guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till en framgångsrik implementering.

Lyckas bättre med implementering

Alla våra inlägg

Gränslöst arbete

Att arbeta på distans har nog för många blivit allt från det nya okända till den nya vardagen. Distansarbete har många för- och nackdelar som

Läs mer »

Återhämtning

Våren har minst sagt varit en utmanande tid med många stressfaktorer att hantera och för många en vardag att vänja sig vid. Nu närmar sig

Läs mer »

Krishantering

Coronaviruset, Covid-19, är idagsläget den mest omtalade kris som världen står inför att hantera. Vilka utmaningar skapar Covid-19 för företag, chefer och medarbetare och hur

Läs mer »
Inga fler inlägg att visa

Tack för visat intresse! Vi hoppas du får en fortsatt härlig dag och vi vill även passa på att hälsa dig välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig ytterligare.

Hej!

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Jag är intresserad av:

Hämta Businessguiden

Vad kul att du är intresserad av vår Businessguide! Fyll i dina uppgifter så skickar vi den till dig.

Businessguiden

Hämta Implementeringsguiden

Vad kul att du är intresserad av vår implementeringsguide! Fyll i dina uppgifter så skickar vi den till dig.

Implementeringsguiden

Tack!

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.

SUMETO

Tack!

Vi skickar Businessguiden till din e-postadress inom ett par minuter.

Businessguiden

Tack!

Vi skickar Implementeringsguiden till din e-postadress inom ett par minuter.

Implementeringsguiden