Öka din hälsa med Känsla Av SAMmanhang

Livet är fullt av motgångar, krav och situationer utanför vår kontroll. Det intressanta är att titta närmare på vad det är som skiljer oss människor från att hantera dessa påfrestningar med hälsan fortfarande i behåll.  Vissa människor lyckas växa ,och till och med utvecklas av detta medan andra blir sjuka?

Professorn och medicinske sociologen, Aaron Antonovsky, besvarade denna fråga och lanserade begreppet ”Känsla Av SAMmanhang” (1989), som förklaring till människors varierande förmåga att hantera stress.  Han myntade även begreppet salutogenes vilket betyder hälsans ursprung. Perspektivet utgår från vad det är som gör att vi behåller hälsan eller till och med kan förbättra den. Hans svar var motståndskraften, och den är i relation till tre komponenter som tillsammans utgör KASAM.

God förmåga inom de tre komponenterna innebär bl a:

  • Begriplighet: förstår livssituationer och olika händelser på ett reflekterande sätt utifrån de förutsättningar som finns
  • Hanterbarhet: känner att man har resurser och strategier att möta olika situationer och händelser på ett konstruktivt sätt
  • Meningsfullhet: kan värdera frågan i ett större sammanhang, men också hur viktig den är för en själv och andra

De tre ”komponenterna” är människors sätt att uppfatta sig själva och omvärlden. I samverkan leder de till ”KASAM” eller en sense of coherence i människors liv. Det handlar om individuella faktorer, men genom ett hälsofrämjande ledarskap kan du stärka både dig själv och andras känsla av sammanhang.

KASAM går att bygga upp och ger oss den motståndskraft som krävs för att möta livets utmaningar, stress och motgångar med hälsan i behåll.

Här kommer några tips på hur du kan utveckla KASAM för att skapa ett hälsofrämjande arbetsliv:

  • Meningsfullhet – ett sätt att stärka detta är genom att tydliggöra nyttan av arbetsinsatserna, ha tydliga mål att arbeta mot och en belöning för arbetet vi lägger ner. Samhörighet skapas i meningsfulla relationer som kamratskap, bra samarbete, öppenhet och förtroende.
  • Begriplighet – skapa den förståelse som behövs för att människor skall känna sig trygga, att det är tydligt vilka krav som ställs och hur de skall bemötas, att ha ”koll på läget” kort sagt. Ofta befinner vi oss i komplexa sammanhang där vi behöver förstå hur saker hänger ihop för att kunna orientera oss och veta hur vi skall agera. Ett lärande arbetssätt, feedback och återkoppling från kollegor samt och ett öppet kommunikationsklimat är centrala delar för att stärka begripligheten på arbetsplatsen.
  • Hanterbarhet – en kombination av resurser och förmågor som finns hos individen själv och i omgivningen. Att tillvarata och få möjlighet att tillämpa sin yrkesskicklighet och kompetens som vi bär med oss. Rätt förutsättningar som kunskap, verktyg och metoder för att lättare kunna hantera arbetsuppgifter är också viktigt. Hanterbarhet handlar också om att orka med såväl fysiskt som psykiskt.

En optimistisk inställning och ett positivt arbetsklimat ger bättre förutsättningar till problemlösning och samarbete vilket i sin tur leder till både friska företag och människor.  

KASAM tillsammans med begreppet struktur är några av våra viktiga grundpelare i Sumeto. Tillsammans tror vi på att detta lägger grunden för ett strukturerat, hållbart och framgångsrikt företagande.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig gärna med att utveckla KASAM för att skapa ett hållbart och hälsofrämjande företagande.

Du kanske även gillar

Krishantering

Coronaviruset, Covid-19, är idagsläget den mest omtalade kris som världen står inför att hantera. Vilka utmaningar skapar Covid-19 för företag, chefer och medarbetare och hur

Läs mer »

Skapa bättre förutsättningar till framgång

Businessguiden

Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar, målmedvetenhet och engagemang. Här har vi tagit fram en guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Implementeringsguiden

En lyckad implementering av nya arbetssätt, rutiner, system med mera kräver rätt förutsättningar och ett bra implementeringsarbete. Här har vi tagit fram en guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till en framgångsrik implementering.

Lyckas bättre med implementering

Alla våra inlägg

Gränslöst arbete

Att arbeta på distans har nog för många blivit allt från det nya okända till den nya vardagen. Distansarbete har många för- och nackdelar som

Läs mer »

Återhämtning

Våren har minst sagt varit en utmanande tid med många stressfaktorer att hantera och för många en vardag att vänja sig vid. Nu närmar sig

Läs mer »

Krishantering

Coronaviruset, Covid-19, är idagsläget den mest omtalade kris som världen står inför att hantera. Vilka utmaningar skapar Covid-19 för företag, chefer och medarbetare och hur

Läs mer »
Inga fler inlägg att visa

Tack för visat intresse! Vi hoppas du får en fortsatt härlig dag och vi vill även passa på att hälsa dig välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig ytterligare.

Hej!

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Jag är intresserad av:

Hämta Businessguiden

Vad kul att du är intresserad av vår Businessguide! Fyll i dina uppgifter så skickar vi den till dig.

Businessguiden

Hämta Implementeringsguiden

Vad kul att du är intresserad av vår implementeringsguide! Fyll i dina uppgifter så skickar vi den till dig.

Implementeringsguiden

Tack!

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.

SUMETO

Tack!

Vi skickar Businessguiden till din e-postadress inom ett par minuter.

Businessguiden

Tack!

Vi skickar Implementeringsguiden till din e-postadress inom ett par minuter.

Implementeringsguiden