Affärsjuridik för hållbara och framgångsrika verksamheter

Affärsjuridik

Varje dag strömmar miljardbelopp mellan företag, personer, organisationer och stater. En stor del av dessa strömningar styrs av affärsjuridiken som bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter som gäller mellan de inblandade i respektive affär.

Vi hjälper er med affärsjuridik och affärsutveckling så att ni gör tryggare och bättre affärer!

Nedan följer några exempel på områden där affärsjuridik har stor betydelse.

Företagsöverlåtelser

Att köpa och sälja företag kan vara steget in i en ny fas i livet. En företagsöverlåtelse eller verksamhetsöverlåtelse kan göras på två sätt, det vill säga att bolaget, i vilket verksamheten bedrivs, säljs eller att bolagets inkråm inklusive verksamheten säljs. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till företagsöverlåtelser.

Varor och tjänster

Dagligen säljs och köps varor och tjänster såväl online som fysiskt. Ibland sker transaktionerna mellan företag, i andra fall mellan företag och konsumenter och det tredje fallet är då varor köps och säljs mellan privatpersoner. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till varor och tjänster.

IT och digitala tjänster

Att digitaliseringen är här är det ingen tvekan om. Såväl den som nyttjar digitala miljöer som den som levererar molntjänster och IT-konsulttjänster bör se över sin IT-juridik. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till IT och digitala tjänster.

Samarbeten

Samarbeten mellan företag kan vara en avgörande faktor för framgång. Dock är det viktigt för parterna att tydligt avtala om samarbetets innebörd. Vid samarbeten bör parterna dels ta hänsyn till sina respektive behov och förutsättningar, men även till gällande konkurrenslagstiftning. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till samarbeten.

Lokaler

Ett företags lokal har ofta stor betydelse för verksamheten. Gemensamt för många lokalhyresrelationer är deras långa varaktighet. Under denna tid kan behov förändras, renoveringar vara nödvändiga med mera. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till lokalhyra.

Bolaget och ägarna

Ett bolag uppstart, drift och nedläggning omfattas av flertalet lagregler. Olika bolagsformer medför olika juridiska konsekvenser för ägarna och bolagets intressenter. När två eller fler personer äger bolag tillsammans är det ofta lämpligt att reglera parternas samarbete med bland annat bolagsavtal. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till bolag och ägarskap.

Anställning

Personal är ofta den viktigaste resursen för ett företag. Att ha anställda innebär också ett stort ansvar. Det finns en mängd lagregler särskilt för anställningsförhållanden, dessutom ska hänsyn ofta tas till kollektivavtal och det enskilda anställningsavtalet. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till anställning.

Konsulter

Att ta in konsulter, är ett vanligt alternativ till anställning, när ett företag behöver personal. Konsultupplägget ökar möjligheten att ta in expertkompetens för specifika uppdrag. Som konsult har uppdragstagaren generellt möjligheten att arbeta med flera uppdragsgivare åt gången. Sumeto hjälper er med affärsjuridik kopplat till konsultuppdrag.

Avtal

Avtal är en avgörande grund för affärer. Hur avtal tas fram, används och hanteras får ofta betydande konsekvenser för ett bolags framgång. Ett väl utfört avtalsarbete kan säkra affärer och intäkter, skydda tillgångar och främja era affärsrelationer. Det motsatta kan sluta i katastrof. Sumeto hjälper er med avtal, såväl vid affärsutveckling, upprättande, granskning som vid förhandling.

Nå era mål tillsammans med oss

Vi anpassar våra tjänster utifrån era behov och vill bidra till hållbara och framgångsrika lösningar ur ett helhetsperspektiv. Det går att anlita oss löpande som konsulter inom bland annat affärsjuridik, HR- och organisationsfrågor samt inom ledarskapsutveckling och professionell coaching.

Kontakta oss gärna så lyssnar vi på vilka mål ni vill nå och hur vi kan hjälpa er dit.

Avtalsbok

Säkra ert juridiska avtalsarbete med en skräddarsydd Avtalsbok. Tillsammans bidrar vi till bättre förutsättningar till en hållbar och framgångsrik affärsverksamhet.

Juridikguiden

juridikguiden

Skapa hållbar och framgångsrik affärsjuridik

Ett framgångsrikt företagande kräver skräddarsydd och anpassad affärsjuridik utifrån verksamhetens förutsättningar och situation. Här har vi samlat några praktiska tips och strategier som kan underlätta för att skapa hållbar affärsjuridik.

Businessguiden

Businessguiden

Skapa bättre förutsättningar till framgång

Ett framgångsrikt företagande kräver rätt förutsättningar, målmedvetenhet och engagemang. Här har vi tagit fram en guide för dig som är intresserad av att skapa bättre förutsättningar till ett framgångsrikt och hållbart företagande.

Vill ni ta er verksamhet till nästa nivå?

Med vår SUMETO 360 Analys, kan vi hjälpa er att kartlägga viktiga områden och nycklar till att skapa en hållbar och framgångsrik affärsverksamhet. I vår analys skapar vi tillsammans strategier, kunskap och verktyg för hållbar framgång. SUMETO 360 Företagsanalys bidrar bland annat till bättre beslut, bättre prioriteringar och bättre affärer.

Nå framgång tillsammans med oss!

Hej!

Vad kul att du är intresserad av affärsjuridik! Lämna dina uppgifter nedan så hör vi av oss inom kort.

Jag är intresserad av affärsjuridik rörande:

Hämta Juridikguiden

Vad kul att du är intresserad av vår Juridikguide! Fyll i dina uppgifter så skickar vi den till dig.

juridikguiden

Hämta Businessguiden

Vad kul att du är intresserad av vår Businessguide! Fyll i dina uppgifter så skickar vi den till dig.

Businessguiden

Workshop: SUMETO 360 Analys

Vad kul att du är intresserad av vår workshop SUMETO 360 Analys! Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort.

Vilken analys är du intresserad av?

Hej!

Vad kul att du vill komma i kontakt med oss! Vi tror på det personliga samtalet och goda relationer. Du är välkommen att lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss för att ta nästa steg tillsammans.

Jag är intresserad av:

Tack!

Vi skickar Juridikguiden till din e-postadress inom ett par minuter.

juridikguiden

Tack!

Vi skickar Businessguiden till din e-postadress inom ett par minuter.

Businessguiden

Tack!

Kul att du är intresserad av vår workshop SUMETO 360 Analys. Vi kontaktar dig inom kort.

Tack!

Tack för ditt meddelande. Vi återkommer inom kort.

SUMETO