Förändring, utveckling och framgång med Professionell Coachning

Världen förändras i allt högre takt och detta skapar nya perspektiv och behov av hur vi ser på företagandet, arbetslivet och privatlivet. Världsläget gör att många människor ser över hur de vill leva sina liv och hur de på bästa sätt kan skapa balans mellan arbetsliv och privatliv. Meningsfullhet, flexibilitet, livskvalité, självledarskap och psykisk hälsa […]

Olika mål, skapar olika fokus och resultat

Nytt år, skapar ofta en förväntansfull känsla om att nå nya möjligheter och mål. Forskning visar att tydliga och utmanande mål, i genomsnitt, förbättrar arbetsprestationer med cirka 10-15 procent. I kombination med strukturerade metoder för kontinuerlig feedback blir effekten i genomsnitt 20-25 procent. (källa: Söderfjäll & Svensson). Mål hjälper bland annat till att skapa och […]

Gränslöst arbete

Att arbeta på distans har nog för många blivit allt från det nya okända till den nya vardagen. Distansarbete har många för- och nackdelar som är viktiga att beakta. Upplevs distansarbete verkligen som ett mer flexibelt arbetssätt eller bidrar det snarare mer till ett gränslöst arbete? En tanke värd att fundera på. Det krävs mycket […]

Återhämtning

Våren har minst sagt varit en utmanande tid med många stressfaktorer att hantera och för många en vardag att vänja sig vid. Nu närmar sig sommarledigheten vilket möjliggör tid för reflektion, vila och en paus från den pressande arbetssituation som råder. En motpol till stress är återhämtning. Återhämtning är den viktigaste faktorn för att undvika […]

Krishantering

Coronaviruset, Covid-19, är idagsläget den mest omtalade kris som världen står inför att hantera. Vilka utmaningar skapar Covid-19 för företag, chefer och medarbetare och hur rustade är vi egentligen för att genomföra den krishanteringen som Covid-19 kräver? Företag och arbetsgivare behöver undersöka och bedöma denna risk för att kunna skapa bra strategier och åtgärder. Åtgärderna […]

Vad är egentligen Employer Branding?

7 av 10 företag har svårt att hitta rätt medarbetare. Det råder stora kompetensutmaningar med anledning av exempelvis generationsskifte, digitalisering och globaliseringen har skapat nya behov och förändrade arbetssätt och produkter som skapar nya kompetenskrav. I många branscher råder svår kompetensbrist som försvårar för såväl företag som potentiella arbetstagare att matcha. Vanligaste kanalerna i Sverige […]

Summera dina framgångar

Nytt år närmar sig och många kommer snart vilja uppnå nya mål, såväl i arbetslivet som i privatlivet, för att inspireras och motiveras under det nya året. När man arbetar fram nya mål, är det inte helt ovanligt att man lätt fokusera på allt man inte har. Vi vill därför även rekommendera att inleda målarbetet […]

Så skapar du flow i ditt arbete

Grundaren till det psykologiska begreppet Flow hette Mihaly Csikszentmihalyi. Han beskriver flow som ett tillstånd som vi upplever när vi är fullt upptagna och uppslukade av en aktivitet eller uppgifter. Flow ger oss en optimal upplevelse och hög känsla av kontroll i det vi gör. Flow ligger mellan gränszonerna som skapar känslor av ångest och […]

Vad är VUCA och hur hänger det ihop med HR?

Ett väldigt spännande begreppsområde som blivit populärt i företagsvärlden och som många visat stort intresse för är VUCA. VUCA är en förkortning för fyra utmaningar som organisationer och människor ställs inför: Volatility – att förhållanden ändras så hastigt att det är svårt att förutse vad som kommer att hända och att göra upp planer Uncertainty […]

Semestern är snart här och innan lugnet, kommer stormen.

Så här kan du förebygga stressen Det är generellt sätt vanligt att arbetsbelastningen tenderar till att öka lite inför en kommande ledighet, och desto mer tydligt inför en lång semesterledighet. Det kan vara värt att planera för detta då vi även vet att det tar kroppen ca 1-2 veckor för att mentalt gå ner i […]